மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் திருச்சி மண்டலத்திற்கான மாநிலச் செயலாளர் (அமைப்பு) அறிவிப்பு