நம்மவரின் ஆதரவுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் ஃபோர்டு கார் நிறுவனப் பணியாளர் அமைப்பு