மதுரை சட்டக்கல்லூரி மாணவர்கள் மக்கள் நீதி மய்யத்தில் இணைவு.