நம்மவரின் 67வது பிறந்தநாளில் `ஐயமிட்டு உண்' அன்னதானத் திட்டத் துவக்க விழா