கதியற்ற தமிழக மீனவர்கள்.. செயலற்ற இந்திய அரசு... மக்கள் நீதி மய்யம் அறிக்கை