`நம்மவர் தொழிற்சங்கப் பேரவை'யின் இலவச மருத்துவ முகாம் மற்றும் முதல் பொதுக்குழுக் கூட்ட அறிவிப்பு!