"மக்களின் கூக்குரல் இவர்களை அகற்றிவிடும், ஆனால் ஜனநாயக முறைப்படி நடக்கவேண்டும்." | கமல் ஹாசன் | MNM