இளைஞர்கள் வேலை தேடி அலையும் தொழிலாளர்களாக இல்லாமல் வேலை தரும் முதலாளிகளாக வேண்டும். | Kamal Haasan