மதத்தின் பெயரால் மக்களின் உயிரை பறிப்பது அரசின் சூழ்ச்சி " - தலைவர் கமல்ஹாசன் செய்தியாளர் சந்திப்பு