திரு. பொன்னுசாமி அவர்களின் குரல் சட்டசபையில் ஒலிக்க செய்ய வேண்டியது உங்கள் கடமை.