கோவை தெற்கு தொகுதி மக்களிடம் வாக்கு சேகரித்தார் திருமதி.சுஹாசினி மற்றும் அக்ஷரா ஹாசன் அவர்கள்.