கொள்கைகள்


  மக்கள் நலனே மய்யத்தின் கொள்கை.

  சாதி களைவோம். சமத்துவம் காப்போம்.

  அரசு இயந்திரங்களின் / இயக்கங்களின் முறைகேடுகளை அறவே அழிப்போம்.

  கல்வியில் சமத்துவமும் சர்வதேசத் தரமும் எய்துவோம்.

  நீர் பெருக்கி நிலம் காப்போம்.

  தொன்மை போற்றுவோம் தொழில்கள் தேற்றுவோம்.

  தமிழர் இழந்த அரசியல் மாண்பை மீட்டெடுப்போம்.

சுற்றுச்சூழல்

சுழற்சி பொருளாதாரத்தை நிறுவுதல்

மாசுபாட்டின் தரங்களை கண்காணித்தல் மற்றும் செயல்படுத்துதல்

கடுமையான நிலத்தடி நீர் கட்டுப்பாடு

மாநிலம் தழுவிய சுற்றுச்சூழல் நிலப்படம் உருவாக்கப்படும்

நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளுடன் முன்னேற்றம்

உள்ளூர் மக்களின் பங்கேற்பை உறுதி செய்தல்

உயிர்ச்சூழல் அமைப்புகள் பாதுகாப்பு

பதிவிறக்கு

பெண்கள் நல்வாழ்வு

சீருடைப் பணியில் 50% பெண்கள்

துன்பத்தில் இருக்கும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு

பெண்களுக்கான தயாரிப்புகளின் பொது விநியோகம்

பெண்களுக்கான மாவட்ட அளவிலான மகளிர் வங்கி

ஒற்றை தாய்மார்களுக்கான ஆதரவின் குடை

சிறப்பு பராமரிப்பு கட்டமைப்புகள்

இலவச ஆரோக்கியம் மற்றும் கருத்தரிப்பு பரிசோதனைகள்

பதிவிறக்கு  

பொருளாதாரம்

நேர்மையான துரித நிர்வாகம்

மின்ணனு இல்லங்கள்

நவீன தற்சார்பு கிராமங்கள்

பெண்சக்தி

பசுமைப் புரட்சி பிளஸ்

சூழலியல் சுகாதாரம்

செழுமைக் கோடு

பதிவிறக்கு

தொழில்துறை

புத்தாக்கம் மற்றும் புதிய சாத்தியக் கூறுகளுக்கான துறை

தொழில்துறையுடன் ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை

சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களை வலுப்படுத்துதல்

குறைந்த வளர்ச்சியுள்ள பகுதிகளின் மேம்பாடு

அமைப்புசாரா தொழிலாளர் வலுப்படுத்துதல்

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் தொழில் திறன் மேம்பாட்டு மய்யங்கள் நிறுவப்படும்

வளர்ச்சிக்கான தொழில்துறை முதலீட்டுத் திட்டம்

பதிவிறக்கு

விளையாட்டு மேம்பாடு

ஆரோக்கியமான தமிழ்நாடு இயக்கம்

உலகத்தரம் வாய்ந்த விளையாட்டு வளாகம்

ஒவ்வொரு கிராம பஞ்சாயத்திலும் விளையாட்டு வசதிகள் மற்றும் நல்லிணக்க பூங்காக்கள் அமைத்தல்

பாரம்பரிய கிராமிய விளையாட்டுகள் ஊக்கப்படுத்தப்படும்

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு விளையாட்டு வசதிகள்

விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்களுக்கான பயிற்சி வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும் 

போட்டிகளின் வரிசைமுறை ஒழுங்கமைத்தல்

பதிவிறக்கு

Environment

Circular Economy

Monitoring and Enforcing Pollution Standards

Stringent Groundwater Regulation

Environmental Atlas

Progress with sustainable development goals

Ensuring Local Community Participation

Protection of Eco-systems

Download PDFWomen Welfare

50% Women in Uniform

Protection for women in distress

Universal distribution of Feminine products

Magalir Vangi at District level to be established

Umbrella of support for single mothers

Personal Care Spaces

Free reproductive health check-ups for all Women

Download PDF

Economic

Green Channel Government

Online Homes

Providing Urban Opportunities in Rural Areas

Women Enrichment

Green Plus Revolution

Environmental hygiene

Prosperity line

Download PDF

Industry

Ministry of Possibilities

Industry Integrated Approach

Encouraging MSMEs

Development of less developed regions

Organizing the unorganized labourer

Skill development super parks in every district

New Business facilitation model

Download PDF

 

Sports Development

Fit Thamizh Nadu Movement

World Class Sports Complex

Every Village Panchayat to have a Sports Facility and Harmony Park

Traditional Village Sports

Special Sports facilities for Persons with Disabilities

Training Facilities for sportspersons and trainers

Hierarchy of Competitions

Download PDF