சென்னை, காஞ்சிபுரம் மண்டல கலந்தாலோசனைக் கூட்டம்.

3 February 2024

                `

நாடாளுமன்ற தேர்தல்பணிகள்

சென்னை, காஞ்சிபுரம் மண்டல கலந்தாலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது.

Social Media Link

Twitter: https://twitter.com/maiamofficial/status/1753758943267152099?t=_hbxL8PX_tS4TE2L6PWRPQ&s=19

Facebook: https://www.facebook.com/share/p/G6P8wTZMXm7FZ9ga/?mibextid=xfxF2i

Instagram: https://www.instagram.com/p/C24rPYqPzMN/?igsh=MTlyanYxcnBiYXRkcw==

Recent videoYour Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Share this post