தமிழர்கள் வரியாக செலுத்தும் ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கும், வெறும் 29 பைசா மட்டுமே!

18 March 2024

                `

தமிழர்கள் வரியாக செலுத்தும் ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கும், வெறும் 29 பைசாவை மட்டுமே திரும்பத் தந்து தமிழர்களை வஞ்சிக்கிறது மத்திய அரசு.

#Tamilnadu_Rejects_BJP
#KamalHaasan 
#MakkalNeedhiMaiam

Social Media Link

Twitter: https://twitter.com/maiamofficial/status/1769734492187439324?t=G49-w2wx7VRpTjVxeGsbFg&s=19

Facebook: https://www.facebook.com/share/p/Nm7v7t7BFKLpbtw4/?mibextid=xfxF2i

Instagram: https://www.instagram.com/p/C4qL_NvPt1l/?igsh=MTZrMTFqMTJkdzI2Mw== 

Recent videoYour Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Share this post