நாளைய உலகை ஆளவிருக்கும் இளையோருக்கு, தேசிய இளைஞர் நாளில் இனிய வாழ்த்துகள். - தலைவர் திரு. கமல் ஹாசன்.

12 January 2024

                `

எதிர்காலம் சிறக்க, நிகழ்காலம் அடித்தளம் இடவேண்டும். இளைஞர்களின் மனங்களாலும் கரங்களாலுமே இன்றைய உலகம் சுழல்கிறது. நாளைய உலகை ஆளவிருக்கும் இளையோருக்கு, தேசிய இளைஞர் நாளில் இனிய வாழ்த்துகள்.

Social Media Link

Twitter: https://x.com/ikamalhaasan/status/1745674432780349511?s=20

Facebook: https://www.facebook.com/share/p/M4Mq2dBRjmSPANAD/?mibextid=qi2Omg


Recent videoYour Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Share this post