உங்கள் அரசை யார் நிர்வகிக்கவேண்டும் என்பதை நீங்கள்தான் தீர்மானிக்க வேண்டும். - தலைவர் திரு. கமல் ஹாசன்.

25 January 2024

                `

இன்று தேசிய வாக்காளர் தினம். 

உங்கள் அரசை யார் நிர்வகிக்கவேண்டும் என்பதை நீங்கள்தான் தீர்மானிக்க வேண்டும். 

முடிவெடுக்கும் தேர்தல் நாளில் ஒன்று கூடுவோம், வென்று காட்டுவோம். 

#MyFirstVoteForDemocracy #NationalVotersDay

Social Media Link

Twitter: https://x.com/ikamalhaasan/status/1750469207844897005?s=20

Facebook: https://www.facebook.com/share/v/FpbWCujT2qwW7nJm/?mibextid=qi2Omg

Recent videoYour Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.