திருக்குறளைத் தந்த திருவள்ளுவரின் சொற்களை மனதில் நிறுத்துவோம். - தலைவர் திரு. கமல் ஹாசன்.

16 January 2024

                `

ஈரடியால் உலகளந்த ஈடற்ற படைப்பு; ஈராயிரம் ஆண்டுகள் தாண்டியும் தேவை குறையாத கருத்தோடு நிலைத்து மானுட குலத்துக்கு மக்கட்பண்பூட்டும் திருக்குறளைத் தந்த திருவள்ளுவரின் சொற்களை மனதில் நிறுத்துவோம்.

Social Media Link

Twitter: https://twitter.com/ikamalhaasan/status/1747151088678244569?t=xIFR54h2pr2XkhXuJfgeag&s=19

Facebook: https://www.facebook.com/share/LohBKiZAj3bojEs3/?mibextid=xfxF2i

Recent videoYour Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Share this post