ராணுவ வீரர்களை, இந்திய ராணுவ தினத்தில் மனம் கொள்வோம். - தலைவர் திரு. கமல் ஹாசன்.

15 January 2024

                `

போர் தொடுக்க அல்ல, போர் தடுக்க என்கிற உயர்ந்த தத்துவத்தோடு சக இந்தியர்களுக்காக சதா உழைத்துக்கொண்டிருக்கும் ராணுவ வீரர்களை, இந்திய ராணுவ தினத்தில் மனம் கொள்வோம். அவர்தம் தியாகத்தைப் போற்றுவோம்.

Social Media Link

Twitter: https://twitter.com/ikamalhaasan/status/1746794564118098137?t=WUa9SE00Syjn5sicbRs85Q&s=19

Facbook: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02aFijnJMXgFEjQZLBYUKLXLej2AvJyRuKjhm2jfW2uxpoCh2JiF6uuJGVWR5n7cXul&id=100044460698474&mibextid=ZbWKwL

Recent videoYour Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Share this post