பெரியாரின் நினைவு நாளான இன்று அவரது வீச்சு குறையாமல் இருக்க நம்மாலான பங்கை நல்குவோம். - தலைவர் திரு. கமல் ஹாசன்.

24 December 2023

                `

பேதம் பார்ப்போருக்கும், பிறப்பினால் உயர்வு தாழ்வு கற்பித்துப் பிழைப்போர்க்கும், ஆணெனப் பெண்ணென ஆதிக்கம் செலுத்துவோருக்கும் இன்றைக்கும் சிங்கக் கனவாக இருக்கும் தந்தை பெரியாரின் நினைவு நாளான இன்று அவர்தம் சிந்தனையையும் உரைகளையும் எழுத்துகளையும் முன்னெடுக்க உறுதி எடுப்போம். அவரது வீச்சு குறையாமல் இருக்க நம்மாலான பங்கை நல்குவோம்.

Social Media Link

Twitter: https://x.com/ikamalhaasan/status/1738769030897602849?s=20

Facebook: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02FAyRh7bjutTRWtnBoD4GZKCYB15UG9zYn36oW2LnHThdtcpVREq3ZoehcKv5Jpvjl&id=100044460698474&mibextid=RtaFA8

Recent videoYour Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Share this post