அனைவருக்கும் குடியரசு தின வாழ்த்துகள். - தலைவர் திரு. கமல்ஹாசன்.

26 January 2024

                `

மக்களால் மக்களுக்காக நடத்தப்படும் அரசாங்கம் எனும் மகத்தான மக்களாட்சித் தத்துவத்தை உலகுக்கு அறிவிப்பதில் முன்னோடியாகத் திகழும் இந்தியா, குடியரசுத் தன்மையின் 75ஆம் ஆண்டைக் கொண்டாடுகிறது. 

இந்தியக் குடிமகனாக இதயம் பெருமிதம் கொள்கிறது. அனைவருக்கும் குடியரசு தின வாழ்த்துகள்.

#RepublicDay2024

Social Media Link

Twitter: https://x.com/ikamalhaasan/status/1750726484376076714?s=20

Facebook: https://www.facebook.com/share/p/F2s3ZqtkaDN7SR7G/?mibextid=qi2Omg

Recent videoYour Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Share this post