அயோத்திதாசப் பண்டிதரின் நினைவு நாள் இன்று. உத்வேகமாக விளங்கிய அவர்தம் சொற்களை நினைவுகொள்வோம்.

5 May 2024

                `

சமத்துவத்தைச் சீர்குலைக்கும் சாதி என்னும் அநாகரிகத்தை எதிர்த்துக் குரல் கொடுத்தவர்களின் முன்னோடி அயோத்திதாசப் பண்டிதரின் நினைவு நாள் இன்று. பிற்காலத்திய திராவிடச் சிந்தனையாளர்களுக்கு உத்வேகமாக விளங்கிய அவர்தம் சொற்களை நினைவுகொள்வோம்.

Social Media Link

Twitter: https://twitter.com/ikamalhaasan/status/1786946577627811991?t=8mMJioFqyVtvoXqSsVnthw&s=19

Facebook: https://www.facebook.com/share/p/QZmExwbTHsgzMLc1/?mibextid=qi2Omg

Recent videoYour Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Share this post