கமல் பண்பாட்டு மையத்திற்கு என் வாழ்த்துகள். - தலைவர் திரு. கமல் ஹாசன்.

3 ஜனவரி, 2024

                `

கமல் பண்பாட்டு மையத்தின் முன்னெடுப்பில் ‘மய்யம்-தேர்ந்தெடுத்த படைப்புகள்’ புத்தகம் வெளியாகியுள்ளது. அப்போதிருந்த வாசகர்களுக்கு இந்தப் புத்தகம் இப்போதைய மலரும் நினைவுகள். புது வாசகர்களுக்கு ஒரு காலத்தின் பிரதிபலிப்பைப் பதிவு செய்து காட்டும் ஆதாரம். அனைவருக்குமான வாசிப்பின் கச்சாப்பொருளாக இந்தப் புத்தகம் இருப்பதை நீங்களும் வாசிக்கும்போது உணர்வீர்கள். இதை ஒரு சிறிய காலப் பயணம் என்றே சொல்வீர்கள்.

கமல் பண்பாட்டு மையத்திற்கு என் வாழ்த்துகள். 
@kamalpanpattu

Social Media Link

Twitter: https://x.com/ikamalhaasan/status/1742458018430898363?s=20


சமீபத்திய காணொளிYour Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Share this post